ความพยามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น

วิชานี้ตั้งใจเรียนหน่อยน่ะค่ะ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะตั้งใจเรียน อาจารย์จะเป็นกำลังใจให้

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แบบฝึกหัดครั้งที่ 1

1. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง
ตอบ  Hardware Software


แหล่งที่มาของดข้อมูล หนังสือ

ไม่มีความคิดเห็น: